کد خبر: ۱۰۹۷۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۳ 17 March 2023

با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .با حضور مهندس کشاورز بخشدار، دکتر امیدی راد ریاست آموزش و پرورش، سرهنگ نژاد ابراهیم فرمانده حوزه بسیج، سرهنگ شعبان پور فرمانده انتظامی بخش، مهندس طاووسی ریاست اداره برق و مهندس قربانی ریاست اداره آبفای کومله از زحمات دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله در محل دفتر ایشان قدردانی و تجلیل بعمل آمد .

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار