اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: رشت
اذان صبح
۰۵:۵۱:۳۵
طلوع افتاب
۰۷:۲۲:۴۰
اذان ظهر
۱۲:۲۲:۵۹
غروب آفتاب
۱۷:۲۲:۲۵
اذان مغرب
۱۷:۴۱:۲۶