مهاجری به کدخدایی: شعبده‌باز‌ کارش را بلد است!
 
محمد مهاجری؛ فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد دفاعیات محمدرضا خاتمی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: محمد مهاجری؛ فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد دفاعیات محمدرضا خاتمی واکنش نشان داد.

مهاجری نوشت:

مهاجری به کدخدایی: شعبده‌باز‌ کارش را بلد است!