کد خبر: ۸۷۵۶۹۶
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۳ 15 July 2020
 
روز گذشته فرمانده ناحیه سپاوه پاوه به مناسبت هفته حجاب وعفاف با انتشار یادداشتی ضمن پرداختن به فلسفه حجاب در اسلام وتکریم احکام الهی موردنظربه ترفندهای استکبار دراین راستا پرداخت وبی حجابی را به عنوان نابهنجاری اجتماعی یاد نمود و درادامه با ارائه ی فراخوانی از عموم مردم وصاحبنظران درخواست همراهی وهمفکری نمود.

به گزارش هزار ماسوله، این موضوع بعضاً با سوءبرداشت هایی چند مواجه گردید و نظرات چالشی (موافق ومخالفی) را به همراه داشت ،حسب درخواست کاربران ارجمند مصاحبه ای با جناب سرهنگ سلطانقلی فرمانده سپاه پاوه به عمل آمد تا ضمن انعکاس دیدگاه شهروندان محترم دیدگاه فرماندهی سپاه پاوه را دراین راستا را به سمع ونظر مخاطبین ارجمند برسانیم .

به عنوان اولین سوال: فلسفه ی نامگذاری هفته ی عفاف وحجاب چیست ؟

سرهنگ سلطانقلی در مصاحبه ای با خبرنگاران به حادثه مسجد گوهرشاد پرداخت وافزود: بیست و یکم تیرماه ۱۳۱۴ سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است.  رضان خان که درصدد اجرای تز اسلام‌زدائی و جایگزینی ارزش‌های لیبرالیستی در جامعه بود، دژخیمانش مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید در همین راستا از ۲۱ تیرماه لغایت۲۷ تیر ماه به مناسبت هفته عفاف وحجاب نامگذاری گردیده و با اجرای برنامه های خاصی مورد تکریم قرار می گیرد.

این اعتراض به نقطه ی خاصی معطوف ومتکی نبود، همچنانکه مرحوم حاج شیخ نصرالدین خالصی از رهبران دینی شهرستان پاوه درقبال کشف حجاب سکوت پیشه ننمودند وبه مقابله ایستاندند وحکایت شیرین آن رویداد همینک نقل محافل ومجالس است واگر در گوگل «مردان نسوز پاوه» را سرچ نمائیم حکایت مورد نظر تداعی می گردد، به هرحال مردم پاوه آن زمان علیرغم جبر حکومتی اجازه ندادند کشف حجاب صورت گیرد واینک در سایه نظام اسلامی نیز قاطبه ی مردم حسب بینش دینی خویش اجازه نخواهند داد این فرمان خدا نادیده گرفته شود.

اهمیت حجاب در اسلام را چگونه می بینید؟  

فرمانده ناحیه سپاه پاوه افزود: برای فهم درک اهمیت حجاب دراسلام به ذکر مثالی استناد می نماید، قرآن برنامه زندگی مسلمانان است ، اینکه انتظار داشته باشیم در قرآن به همه امور پرداخته شود، دقیقاً مثل این است از قانون اساسی کشوری بخواهیم به همه جزئیات ومصادیق بپردازد که امری تقریباً محال است، علی ایحال ازآن جایی که حجاب یک اصل عمومی است این موضوع در قرآن ذکر شده و اهمیت مراتب را در این آئین آسمانی می رساند.

آیات متعددی (آیه ۳۱ سوره نور و آیه ۵۹ سوره احزاب …) به طور ویژه به حجاب پرداخته و منظوراز حجاب را پوشش ویژه‌ای برای زنان تعریف شده که مانع و بازدارنده‌ی نگاه نامحرمان به وی باشد.

وی افزود: اسلام به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ فرد و جلوگیری ازجامعه از انحرافاتی که سرچشمه آن ها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح می باشد برنامه ای را به مردم داده است که این دستورالعمل شامل همه افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد. اسلام برای مردان پوشش را قرار داده است که مسلمان بایستی به آن دستور عمل کند و برای زنان و دختران نیز متناسب با جسم و روحیات آن ها برنامه ای دارد، آنچه دراین میان حائز اهمیت است  حجاب مهمترین عامل درجهت کاهش مفاسد و رشد فضایل اخلاقی است

تعامل دو واژه ی عفاف وحجاب که سبب نامگذاری هفته ی مورد نظر گردید چیست؟

سرهنگ سلطانقلی افزود: عفاف و حجاب به عنوان دو ارزش در جامعه‌ی بشری به ویژه اسلامی همواره در کنار هم و گاه به جای هم به کار می روند، همچنانکه گفتیم حجاب یک امر ظاهری و بیرونی است؛ یعنی در حقیقت پوشش ظاهری افراد، به ویژه زنان را حجاب می‌گویند. اما عفاف ، حالت درونی است که انسان را از گناه و حرام باز می‌دارد و آثار آن در گفتار و رفتار انسان نمود پیدا می‌کند.

جناب سرهنگ اجازه فرمائید به اصل مطلب بپردازیم همچنانکه مستحضرید، نقدی برگفتار حضرتعالی وارد گردید واین تعبیر «عدم رعایت حجاب در شهرستان پاوه» را بر نتافتند و جمعی بر آن خرده گرفتند واز شما که مدیر اخلاق محور شرف حضور دارید انتظار نداشتند که قاطبه ی بانوان را بی حجاب فرض نمائید؟

فرمانده سپاه پاوه گفت: واقعیت آن است ، حجاب تحلیل ودیدگاه من نوعی نیست تا سلیقه ای تعبیر وتفسیرگردد، بلکه یک حکم الهی است وبرآن اهداف والزاماتی چند مترتب است، اما در پاسخ به سوال مطروحه باید یادآور شوم ، صرف طرح نمودن واژه ی حجاب ناخواسته آنتن های بعضی از جمله فمنیست ها را تحریک می نمایند وبه واکنش وا می دارد، این یک رویه کلی است وبه نقطه ی خاصی نیز ربطی نداشته ، اما سوال این است که چرا من مسلمان نیز باید تحت تاثیر القائات چنین جریاناتی قرار گیرم؟!

وی افزود: همچنانکه واقفیم؛ بی حجابی در پاوه و دیگر مناطق مختلف کشور کم وبیش وجود دارد، پیامدهای های منفی آن در افزایش طلاق و… نمایان ومشهود است وکتمان آن معقول ومنطقی نمی باشد، با این وجود در ارزیابی های استانی پاوه را پاک از دزدی، اعتیاد، جنگ های خیابانی ومناقشات محلی وسایر نابهنجاری های اجتماعی می دانند وهمگی نیز بدان افتخار می نمائیم ، سوال این است؟ آیا در پاوه اعتیاد و یا سایر نابهنجاری ها نیز وجود ندارد؟ آنچه پاوه را پاک نشان می دهد ناشی از فراوانی کم نابهنجاری هاست که معمولاً در قیاس با سایر مناطق به چشم نمی آید، اما این نُرم کم نیز برای شهری که رهبرمعظم انقلاب به روشنفکری ودینمداری خطاب ومعرفی نمودند، نیز مطلوب نظر نیست .

سرهنگ سلطانقلی در ادامه افزود: استفاده ابزاری وتعبیرهای وارونه برای اهل خرد معنی ندارد، بعضی ها آگاهانه ویا ناآگاهانه به دنبال تحریف کلمات وجملات به منظور القاء برداشت های ذهنی خویش به مخاطبین در راستای اهداف خاصی می باشند، غافل از اینکه چنین ترفندهایی مورد قبول و وثوق مردم متدین شهرستان پاوه نخواهد بود.

 هر آدمی با هر سطح سواد به مطالعه چندین وچندباره بیانیه ی مورد نظر بپردازد نمی تواند تعبیر کلیت بی حجابی را بر بانوان پاوه برداشت نماید.  بنابراین یک جمله دریک پاراگراف به تنهایی نمی تواند بدون لحاظ تقدم وتاخر کلیت یک مفهوم را آنگونه که هست برساند همچنانکه دربیانیه ی اینجانب نیز به عینه مشهود است .

وی افزود: عدم رعایت حجاب در شهرستان یک جمله ی کلی است معرف طرح سوالی برای دریافت پاسخ های مرتبط درهمین راستاست ، اگر فردی بدون حساسیت ویا تحت تاثیر دیگران به موضوع بنگرد به سهولت در می یابد که منظور چیست همچنانکه در سطر بالا دقیقاً بدان اشاره شده است  «… خودنمایی‌‌های عده‌ای از زنان بدحجاب و بی‌حجاب.. »

به هرحال مقوله ی حجاب امری سلیقه ای و شخصی نیست، معتقدان به آیات واحادیث به این متر ومعیار که به تعبیر «تبرّج» آمده است واقفند همچنانکه در آیه ۳۳ سوره احزاب به صراحت بدان اشاره شده است :

 «ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی…»  «و همچون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید.»

مفهوم تبرّج، خود را نشان دادن برای مردم است، خودنمایی است واین کفایت می نماید که درک درستی برای مخاطب به وجود آورد.

 برهمین اساس، زنان مسمان باید در معاشرت‌ها و رفتارهای خود چنان رفتار کنند که نگاه هوس آلود دیگران را جلب نکرده و زمینه‌ی مزاحمت و فساد، فراهم نیاید.

سرهنگ سلطانقلی افزود: درخاتمه لازم به یادآوراست ؛ پاوه شهر متدینی است که درسایه حضور پررنگ علمای اعلم، مشایخ معزز ومعتمدین متدین همواره به دینمداری موصوف بوده وعزم جمعی نیز باید حول این محور متمرکز شود که همچنان به عنوان برندی افتخار آمیز ازاین شهرستان به نیکی یاد شود .

یکی از الزامات شهرهای دینی، نمود عینی حجاب توسط زنان ومردان جامعه است ، همچنانکه سردارقلبها شهید سلیمانی درهمین راستا خاطر نشان ساختند: همان دختر کم‌حجاب دختر من است. دختر ما و شماست؛ پس باید این دغدغه را داشته باشیم تا فرزندان مان با مشکلات حاشیه ای مواجه نشوند، اگرچه گزارشات آماری مختلفی از معضلات اجتماعی توسط دستگاههای مرتبط واصل می گردد، لکن برای انطباق دیدگاه مردمی درقبال نگرش کارشناسان به طرح سوالی درخصوص عدم رعایت حجاب درشهرستان پاوه پرداختیم تا در یک نگاه کلی به مسئله پرداخته شود و محدودیتی باستثنای تهمت وافتراء برای اظهارنظرتعیین تکلیف نگردیده چه بسا نظر ودیدگاه شهروندی ازبطن جامعه صائب ، سنجیده وکارساز تلقی گردد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار