به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ فرماندار لاهیجان در این جلسه ضمن تشریح اهمیت و تاثیر هنر بر جامعه گفت: شعر،موسیقی ، نقاشی و سینما هرکدام برگرفته از احساس ودرک متفاوت و عمیق یک فرد از دنیای پیرامون خوداست که این حس آمیخته با محبت را که نقطه اشتراک با حضرت حق می باشد درراستای مطامع انسانی وارتقای انسانیت به کار میگیرد و هنرمند فردی است که با نگاه ظریف اززمان خود  پیشتر و یک گام جلوتر می باشد و درفرهنگ وجامعه تاثیر عمیقی دارد و باید ازاین ابزار که همچون تیغی دو لبه است که باید به شکل صحیح از آن استفاده نمود.

فرماندارلاهیجان درادامه شرایط کنونی کشوررا ،شرایطی پیچیده خواند وافزود: کشور ما هم اکنون با مسائل اعتباری و اقتصادی ،فشارهای مختلف و توقعات به حق بجامانده مردم مواجه است ، سعی ما بر کاهش این فشارهاست.

در ادامه از زحمات هنرمندان این عرصه و کمپ های فعال ترک اعتیاد تقدیر شد.