تابناک/ در رابطه و بویژه در ارتباط با جلوگیری از خسارت دیدن درختان گردو در مناطق سردسیر و کوهستانی شهرستان املش،کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان با همکاری باغداران مناطق مورد نظر،طرح پیوند گردوی مقاوم در مقابل سرما در مناطق ییلاقی شهرستان املش را به اجرا گذاشته اند تا میزان مقاومت درختان گردو در مقابل سرما افزایش یابد و از خسارت به باغداران جلوگیری شود.

در این رابطه مهندس رنجبر ،فرماندار شهرستان املش نیز طی بازدیدی از اجرای این طرح مهم در گفت و گویی اظهار داشت: توجه به نوآوری و خلاقیت برای کیفیت بخشیدن و همچنین افزایش کمی محصولات مختلف کشاورزی بایستی به یک استراتژی تبدیل شود.

وی افزود:این موضوع باعث می شود تا در تولیدات باغی و زراعی جهش چشمگیر ی صورت گیرد و کشور نه تنها از نظر تولید محصولات مختلف باغی و زراعی تامین شود،بلکه زمینه برای صادرات محصولات کشاورزی بیش از پیش آماده تر شود.
فرماندار املش در ادامه ضمن قدردانی از همکاری کشاورزان محترم مناطق ییلاقی و سردسیر شهرستان املش از برنامه های خوب جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان زحمتکش آن گفت:
باید تمام تلاش در سال جهش تولید در جهت افزایش تولید محصولات مختلف کشاورزی برای تامین هرچه بیشتر امنیت غذایی مردم استوار باشد و همچنین نگاهی به صادرات این محصولات داشته باشیم.

مهندس رنجبر همچنین با اشاره به بحث مهم ترویج و آموزش مستمر روش های بهزراعی و روش های نوین برای تولید بیشتر و بهتر محصولات کشاورزی تاکید کرد:معتقدم که می بایستی بحث ترویج و آموزش نوین و علمی و عملی در میان کشاورزان مناطق مختلف شهرستان املش با جدیت بیشتر و بهتری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود:در این ارتباط علاوه بر تلاش کارشناسان اداره ی جهاد کشاورزی شهرستان،بایستی زمینه های لازم را برای فعالیت مؤثرتر شوراهای اسلامی روستاها،دهیاران و نیروهای مردمی و بسیجی و گروههای جهادی جهت ترویج روش های نوین کشاورزی آماده تر شود تا میزان برداشت محصولات کشاورزی در سال جهش تولید و سالهای پیش رو به صورت همه جانبه افزایش یابد.