سید محمد خاتمی با حضور در حسینیه جماران رای خود را به صندوق انداخت.