توضیحات رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره اخبار مبتلایان به کرونا را ببینید