کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

کلیسای بدخهم یا بیت الحم از ساختمانی مرتفع و با شکوه بنا گردیده است که صاحب بزرگترین گنبد درمیان کلیساهای جلفای اصفهان است. هشت نورگیر برروی این گنبد قرار داده شده است که توسط 4 قوس به 4 ستون متصل شده است.

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

دیوارهای داخلی این کلیسا که با گچ پوشیده شده است از نقاشی‌های آبرنگ با مضوعاتی که از کتاب مقدس انجیل الهام گرفته شده است، تزئین شده است.

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

این کلیسا در شهرستان اصفهان، خیابان شرقی، میدان بزرگ جلفا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۷۶۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان

کلیسای بدخهم یادگار حضرت عیسی در اصفهان