کد خبر: ۴۲۲۴۷۴
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶ 11 May 2017
تابناک / اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کوچصفهان به شرح زیر است:
 
۱- آقای محمد افتخاری سدهی فرزند هادی کد نامزد ۱۵
۲- آقای اسمعیل ایزدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۳- آقای قربان برازنده فرزند حسین کد نامزد ۱۷
۴-خانم سمیه برق مشهور به شادی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۸
۵- آقای علی برق فرزند محمد نقى کد نامزد ۱۹
۶-آقای امیر پورحسین مشهور به فرشید فرزند رجب کد نامزد ۲۱
۷- آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد ۲۴
۸- آقای حسین حسین پورلیموچائی فرزند جان على کد نامزد ۲۵
۹- آقای صفر حسین زاده پیرموسائی فرزند قاسم کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای حمیدرضا حیدری ایمن آبادی مشهور به حمید فرزند حسن کد نامزد ۲۸
۱۲- آقای مجتبی داداشی شیرایه فرزند مصطفى کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای سیدابراهیم دانش میرکهن مشهور به مسعود فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای اسحاق رمضانی کوچصفهانی مشهور به رامون فرزند محمد کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای اسماعیل سیارگیلوائی فرزند حسین کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای مرتضی شعبانی کوچصفهانی فرزند هادی کد نامزد ۴۷
۱۷- آقای محمدعلی شورشی جوبجارکلی فرزند حسین کد نامزد ۴۸
۱۸-آقای داریوش صادقی نویده فرزند محمد کد نامزد ۴۹
۱۹- آقای نعمت اله فلاح ذاغ چشم فرزند کاس کد نامزد ۵۱
– ۲۰ آقای محمدرضا کاظمی پورجوبیجارکلی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۲
– ۲۱ آقای کریم کامران کنارسری فرزند رمضان کد نامزد ۵۴
– ۲۲ آقای محمدرضا کشاورزرودکلی فرزند على کد نامزد ۵۶
– ۲۳ آقای عباس گلعلی زاده لاله دشتی فرزند ناصر کد نامزد ۵۷
– ۲۴ آقای مسعود متقی پیرموسائی فرزند ابوطالب کد نامزد ۵۸
– ۲۵ آقای سعید محمدابراهیم زاده پشکه مشهور به سعید ابراهیم زاده فرزند ناصر کد نامزد ۵۹
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار