کد خبر: ۱۹۰۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۲ 01 March 2016
روحانی: با مطالعه برخی نشریات می‌توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود

تابناک گیلان:
براي ايران كه در ابتداي راه دموكراسي است و بايد از مراحل گوناگون ساختاري عبور نمايد بررسي روند ساختارهاي سياسي و اجتماعي ديگر كشورها خالي از لطف نيست، در قرن 18 در كشور انگليس و فرانسه در خصوص توسعه كشاورزي تفاوت هايي بود كه توكويل (جامعه شناس) در كتاب انقلاب فرانسه بدان پرداخته است كه در ذيل به اختصار به آن اشاره اي مي گردد،.

در كتاب اين پرسش اساسي مطرح مي گردد كه عليرغم نفوذ قابل توجه فيزيوكراتها (مهندسين علوم كشاورزي و دامي و زيست محيطي) در كاخ ورساي فرانسه در حاليكه كشاورزي انگلستان با شتاب بسمت مدرنيزه شدن و توسعه يافتگي پيش مي رفت چرا كشاورزي در فرانسه راكد ماند،چرا؟ آيا اين رويداد بدليل كارگريزي زمين داران فرانسوي بود؟ اگر بود دليل اين كارگريزي چه بوده است؟

محققان طي بررسي هاي خود اظهار داشتند كه در فرانسه بدليل تمركز گرايي سياس و اداري بعد از انقلاب سبب گرديد تا كسب مناصب در فرانسه آسان تر و به لحاظ اجتماعي پرمنفعت تر و شهرت برانگيزتر باشد،تعداد ايت مناصب زياد و در دسترس تر گرديد و در مقايسه با انگلستان براي كساني كه صاحب چنين مناصبي مي شدند نفوذ،اعتبار و شهرت بيشتري را در پي داشت.

لذا بيشتر مالكان و زمين داران فرانسوي مايل بودند بعد از انقلاب زمين هاي خود را به كشاورزان و ديگر افراد فاقد صلاحيت لازم كه توانايي نوسازي و مدرنيزاسيون را نداشتند بفروشند يا بسپارند و به مراكز قدرت رفته و در پي كسب مناصب دولتي ،سياسي و خاص باشند، لذا پيشرفت و توسعه كشاورزي دچار چالش و مشكل گرديد.

اما در انگلستان عرصه و ساختارهاي اجتماعي و سياسي متفاوت بود زيرا در انگلستان كلاً شمار مناصب دولتي كمتر بود و در اين كشور ساختار سياسي بنحوي بود كه جايگاه و منزلت قدرت هاي محلي در مقايسه با فرانسه بسيار بيشتر بود و زندگي منطقه اي و پيشرفت هاي بومي اين قدرت را براي مالكان فراهم مي كرد كه خود صاحب شهرت و قدرت باشند.

بنابر اين مالكان انگليسي در قياس با مالكان فرانسوي تمايل كمتري به ترك اراضي خود به طرف شهرهاي بزرگ و پايتخت را داشتند و براي زمين داران انگليسي مدرنيزاسيون و توسعه علمي اراضي بهترين راهكار بود زيرا اين تدبير مي توانست براي آنها محبوبيت و شهرت بيشتري را بدنبال داشته باشد تا اينكه ترك ديار خود كنند و در پي كسب نفوذ سياسي و شهرتمتمركز سياسي باشند.

در كشور ايران اين وظيفه جامعه شناسان و استادان علوم سياسي است تا با مطالعات دقيق و همه جانبه چنين آسيب هايي را در كشور ايران شناسايي و بررسي نمايند زيرا ايران امروز دچار چنين آفت هايي شده است و بيشتر افراد محلي و بومي بدنبال خروج از مناطق خود بوده و بيشتر سعي و تمايل دارند كه به سمت هاي دولتي پر نفوذ و صاحب شهرت وارد گردند و حتي اين آفت در نمايندگي مجلس هم رخنه كرده و اين وكالت ملت را راهي براي كسب شهرت قلمداد مي نمايند و همين دليل است كه آمارهاي كانديداي مجلس را خارج از عرف نموده است. بايد طوري برنامه ريزي گردد تا توليد ثروت و كار آفريني هاي بومي و محلي در تمامي حوزه هاي كشاورزي،صنعتي،معدني،تجاري و اقتصادي و... ارج نهاده شود و سيستم مركز پروري، دولت پروري و شهرت پروري كمرنگ تر گردد و به توسعه ي همه جانبه در كشور رونق داده شود و به بومي هاي مناطق ارج و قرب بيشتري داده شود و حدود و اختيارات و تصميم گيري هاي آنها بيشتر گردد.نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار