کد خبر: ۱۷۷۳۳۲
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۰:۲۲ 08 February 2016
روحانی: با مطالعه برخی نشریات می‌توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود

احمد اسماعیلی / تابناک: در شماره اول توضیحی مورد چگونگی توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روستاها و همینطور قسمتی از راهکارهای آن اشاره شد، در این شماره راهکارهای باقی مانده منتشر می شود.

8. نبايد تنها توسعه روستايي و توسعه كارآفريني روستايي را در بافت خود روستا تصور كرد، بلكه بايد به آن به صورت ملي نگاه شود. به همين دليل از مهم ترين راهكارهاي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي در مناطق روستايي مي توان به ايجاد شهرك هاي كسب و كاري اشاره كرد. اين شهرك ها با ايجاد فضاي مناسب براي رشد كسب و كارها و كارآفريني باعث رشد شركت ها و بنگاه هاي روستايي مي شوند.

9. در اكثر كشورهاي جهان ، نسبت جمعيت روستايي به جمعيت كل كشور در حال كاهش است بطوري كه در اغلب كشورهاي پيشرفته اين مقدار زير 10 درصد است. جداي از مسائل مربوط به روند رشد طبيعي شهرنشيني در تمام جهان ، علت اصلي اين كاهش ، محدود بودن ظرفيت توليد مناطق روستايي (بخصوص در حوزه هاي مربوط به كشاورزي ) است . با صنعتي شدن و علمي شدن كشاورزي در كشورها، بهره وري منابع توليد روستايي نيز افزايش مي يابد و در نتيجه (در درازمدت ) نيازمند نيروي انساني كمتري است . اين روند خود به خود باعث افزايش بيكاري و كاهش درآمد روستاييان داراي زمين و امكانات كمتر مي شود. به همين دليل يكي از راهبردهاي اصلي اشتغالزايي در مناطق روستايي ، حركت به سمت صنايع و فعاليت هاي غيركشاورزي است. اينگونه كسب و كارها در چند حوزه اساسي صنايع تبديلي ، صنايع فرهنگي ، خدمات و امور دولتي قرار مي گيرند.

10 صنايع تبديلي از جمله مهمترين زمينه هاي توسعه كشاورزي ، توسعه روستايي و توسعه اشتغالزايي در روستاها است. وظيفه اصلي اين صنايع، فراوري محصولات كشاورزي و دامي روستا و تبديل آنها به كالاهايي نهايي تر و با ارزش تر است كه اغلب در صنايع و كارخانه هاي شهري انجام مي شود. انجام اين فعاليت ها در روستاها يا نواحي اطراف روستاها باعث خلق ارزش افزوده بيشتر در اين مناطق و تحريك توليد مي شود. به علاوه كيفيت و دوام در كنار آن محصولات نيز افزايش مي يابد و قدمي روبه جلو در راستاي تحكيم امنيت غذايي كشور برداشته مي شود.


11 صنايع فرهنگي از جمله صنايع ريشه دار در مناطق روستايي هستند و به جرات مي توان گفت اين صنايع روستايي بيشتر بر صنايع دستي متمركزند. از آنجايي كه روستاييان به صورت نسبي وقت آزاد زيادي (بخصوص به صورت فصلي) در اختيار دارند، اغلب در زمينه يي از اينگونه صنايع وارد مي شوند. مواد اوليه مورد نياز صنايع دستي ، به وفور در مناطق روستايي موجود است ، ضمن آنكه نيازمند دانش فوق العاده يا فناوري سطح بالايي نيست . اين صنايع ، زمينه اشتغال مناسبي نيز براي زنان (به عنوان قشر عظيمي از جمعيت روستايي) محسوب مي شود و از يك طرف ، آنان را از فضاي خانه دور نمي كند و از طرف ديگر، با شرايط جسماني و روحي آنان سازگاري بيشتري دارد.

12. صنعت گردشگري (توريسم) نيز از ديگر صنايع فرهنگي محسوب مي شود كه زمينه رشد فوق العاده يي در مناطق روستايي دارد. طبيعت زيباي مناطق روستايي همراه با جاذبه هاي سنتي ، زمينه مورد علاقه گردشگران داخلي و خارجي محسوب مي شود. توسعه اين صنعت كه با هزينه قابل توجهي همراه نيست ، در حاشيه خود باعث توسعه كسب و كار خواهد شد.

13 خدمات زمينه اشتغالزايي است كه بخش در حال رشدي در اكثر كشورهاي جهان محسوب مي شود به گونه يي كه بسياري از انديشمندان ، اقتصاد نوين را اقتصاد خدماتي مي نامند. بخش خدمات زمينه بسيار مستعدي براي اشتغالزايي دارد چون در يك اقتصاد روبه رشد و پويا، نمي توان هيچگونه محدوديتي براي توسعه خدمات در نظرگرفت. در كنار آن خدمات زمينه مناسبي براي خلاقيت و نوآوري افراد محسوب مي شود. بخش عمده يي از كارآفريني ها در حوزه خدمات اتفاق مي افتد. خدمات اجتماعي ، بهداشتي ، فني ، آموزشي ، تجارت ، اقتصادي و مالي و ارتباطي از جمله مهمترين زمينه هاي قابل توسعه و اشتغالزا در مناطق روستايي هستند. مشاركت دولت در اين زمينه مي تواند تسهيل كننده و تسريع كننده فرآيند توسعه خدمات در روستاها باشد.

14 دولت مي تواند با برنامه ريزي، طراحي و اجراي طرح هاي مختلف براي ارايه خدمات دولتي در مناطق روستايي، زمينه اشتغالزايي و كارآفريني فوق العاده يي را در روستاها ايجاد كند كه حوزه آن بسيار گسترده است، از جمله امور اداري، اقتصادي، انتظامي ، بيمه و تامين اجتماعي، مراقبت از محيط زيست، حفظ و توسعه مراتع و جنگل ها. استخدام نيروهاي كاري در اين زمينه ها بايد به صورت محلي انجام پذيرد و تا حد ممكن به بخش خصوصي واگذارشود. اين امر از طرف ديگر، باعث كاهش حركت و مهاجرت روستاييان به شهرها براي دريافت اينگونه خدمات خواهد شد. تحقق دولت الكترونيكي در سطح روستاها، چشم اندازي مطلوب براي آينده است كه اكثر كشورها در حال حركت به سمت آن هستند.

15 «رويكرد خوشه يي » به توسعه، نگرش جديدي است كه سياستگذاران و برنامه ريزان توسعه در كشورهاي مختلف به كار مي گيرند. نگاه جامع و منسجم به مسائل و كل فضاي مربوط به يك مقوله، مديران را در اجراي برنامه هاي توسعه با موفقيت بيشتري همراه مي سازد. توسعه روستاها بر مبناي توسعه خوشه هاي صنعتي ، خوشه هاي فناوري و خوشه هاي دانش روستايي، راهكار مناسبي براي توسعه روستاها و توسعه كسب و كارهاي روستايي است.

16 اكثر كشورهاي جهان بويژه كشورهاي پيشرفته درحال حركت به سمت ايجاد جامعه دانش بنيان ، جامعه يادگيرنده و جامعه اطلاعاتي هستند. جامعه دانش بنيان و جامعه يادگيرنده دو روي يك سكه هستند كه ازمسير تشكيل و تكامل يك جامعه اطلاعاتي مي گذرند. اقتصادهاي دانشي و اطلاعاتي نيازمند نيازها و مقدماتي هستند كه اگر از آنها غفلت شود اقشار روستايي از جمله آسيب پذيرترين گروه در آن خواهند بود.

17 توسعه فناوري هاي مناسب و اشاعه آنها در مناطق روستايي نقش بسزايي در توسعه كسب و كارها دارد. توسعه فناوري هاي زيستي و فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي باعث افزايش توانمندي هاي نوآوران و كارآفرينان روستايي و شهري براي فعاليت در روستاها خواهد شد. اشتغال به اين فناوري ها، موجي عظيم از فرصت هاي اشتغال را به مناطق روستايي سرازير مي كند.

18. ادغام فناوري هاي سنتي موجود در مناطق روستايي كشور با فناوري هاي نوين و پيشرفته راهكار مناسبي براي پيشرفت و روزآمدشدن محصولات و كالاهاي ساخت روستا است. بسياري از محصولات سنتي را مي توان با ابزارها و تجهيزات نوين توليد يا آنها را با فناوري هاي جديد همراه كرد. اين امرباعث بقاي صنايع سنتي فعلي و در مواردي توسعه بازار روبه اضمحلال آنان خواهد شد.

19 توسعه فناوري ، اميد رويكرد مناسبي براي ارتقاي كيفيت و زندگي روستاييان است. اين مفهوم كه اولين بار توسط «راشمي ماير» (انديشمند هندي) مطرح شد، تصريح مي كند كه توسعه كشورهاي در حال توسعه و ورود به عصر فراصنعتي تنها از مسير صنعتي شدن و الگوهاي توسعه كلاسيك تجويزي غربي نمي گذرد. بسياري از كشورهاي توسعه نيافته (بويژه در مناطق روستايي) مي توانند با به كارگيري مجموعه يي از فناوري هاي نرم و اثربخش كه هزينه سرانه اندكي دارند، در دسترس هستند و باعث آلودگي محيط زيست نمي شوند، يك مسير «توسعه اقتصادي نرم » را بپيمايند.

20 فرهنگ سازي از مهم ترين و زيربنايي ترين اموري است كه بايد براي توسعه روستاها و توسعه كارآفريني در آنها صورت گيرد. كارآفريني نيازمند فرهنگ خاصي است كه پرورش آن بسيار سخت و نيازمند تلاشي طولاني مدت است . توانايي درك تغييرات و كشف فرصت ها، مشاركت و مسووليت پذيري ، مخاطره پذيري و مخاطره جويي ، از عناصر اصلي سازنده اين فرهنگ هستند و نمي توان تنها با انجام برنامه هاي كوتاه مدت و ضربتي به آنها دست يافت . بهترين راهكارهاي توسعه فرهنگ كارآفريني در روستاها، ارتقاي «سواد كارآفريني» روستانشينان از طريق برنامه هاي آموزشي و ترويجي مختلف است .

21 سه راهبرد اساسي براي توسعه كارآفريني روستايي وجود دارد: اول ، جذب كسب و كارها از ديگر مناطق (بخصوص مناطق شهري) به روستاها، كه در مجموع و از نگاه ملي چندان مفيد نيست.

دوم ، حفظ و توسعه كسب و كارهاي موجود از طريق سياست هاي حمايتي كه در اغلب موارد سياستگذاران و مديران كشور به آن توجهي نمي كنند.

سوم ، حمايت از ايجاد و تولد كسب و كارهاي جديد از دل خود مناطق روستايي كه اغلب مدنظر قرار دارد اما نيازمند برنامه ريزي منسجم و درازمدت است.

22 به نظر نمي رسد هيچ گروهي مستعدتر از فارغ التحصيلان روستازاده براي امر كارآفريني روستايي باشد. ايجاد شرايطي مناسب براي فعاليت و جذب اين افراد به فضاهاي روستايي ازمهمترين مسائل پيش روي مديران توسعه روستايي است. از ديگر اهداف موردنظر مي توان به موارد زير اشاره كرد: ايجاد شهرك هاي كسب و كاري ، ايجاد مراكز رشد روستايي و پارك هاي كارآفريني، اعطاي تسهيلات و امكانات به آنها، ارايه آموزش هاي كارآفريني به آنها، ايجاد آموزشگاه هاي مختلف، ايجاد مراکز آموزشی تحقیقاتی و علمی در مناطق روستایی مستعد و تقویت  ارتباطات اینگونه مراکز با روستاها.


منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار