کد خبر: ۱۰۵۳۲۹۳
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۳ 28 June 2022

از دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستنداز دیدار دکتر منوچهرمهدی پور شهردار کومله بهمراه امام جمعه بخشدار ریس وروسای شورای شهر کومله نیروی انتظامی وسپاه بمناسبت هفته قوه قضاییه با دکتر یوسفی ریس دادگستری ودادستان وقضات دادگستری شهرستان لنگرود دیدار وگفتگو نمودند وهفته قوه قضاییه را تهنیت گفتند ودستگاه قضا را ملجا وپناهگاه دانستند

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار