کد خبر: ۱۰۴۷۰۵۵
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۲ 26 May 2022

گزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدندگزارش تصویری از همایش سلام فرمانده وفتح خرمشهر در کومله با حضور دکتر محمد رضا جلالی فرماندار شهرستان لنگرود دکتر منوچهر مهدی پور شهردار کومله امام جمعه فرماندهی سپاه ریس شورا واعضای شورا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بخشدار کومله واقشار مختلف مردم کومله در کومله برگزارشد واز تعدادی خانواده شهدا ونونهالان سلام فرمانده تجلیل شدند

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار